mmm

onSchedule

Blog

Home  /  Nezařazené   /  Jak odstranit emoční jizvy?

Jak odstranit emoční jizvy?

1) Buďme velcí, abychom se necítili ohroženi:
tzn. vytvořit si adekvátnější obraz svého JÁ a zvýšit svou sebedůvěru. Máme-li zdravou sebeúctu, neohrožují nás malé urážky. Zdravý obraz JÁ se snadno nepoškodí.

2) Soběstačný, zodpovědný postoj nás činí méně zranitelnými:
nesoběstačný, citově závislý člověk je nejzranitelnější, je pasivní příjemce všeho dobrého v životě a vkládá svůj osud do rukou druhých lidí.
Soběstačný postoj:
tzn. mám zodpovědnost za svůj život a za své citové potřeby, jsem aktivní dárce všeho dobrého, zdůtazňuji spíš dávání než přijímání.

3) Uvolněme se a zbavme se citových ran:
vědecké pokusy ukazují, že je naprosto nemožné, abychom cítili strach, zlost nebo jakoukoli negativní emoci, máme-li uvolněné svaly. Relaxace zmírňuje citové rány.
My jsme citově zraňováni svým postojem a svou vlastní reakcí, nikoli tím, co nám říkají nebo neříkají druzí. Buďme bdělí i ke svým myšlenkám.
Tyto 3 pravidla nám pomůžou se vyhnout emočním jizvám.

Ale jak odstranit staré emoční jizvy?
* staňme se svým vlastním plastickým chirurgem a udělejme si duchovní plastickou operaci,
* odpuštění je skalpel, který odstraňuje emoční jizvy, terapeutické odpuštění radikálně odstraňuje křivdu, je to jako operace,
* vzdejme se zášti, jako bychom se vzdali gangrenózní paže,
* vzdejme se potřeby odsuzovat a soudit sebe, ale i druhé,
* vzdejme se potřeby se litovat,
* chyby děláme my – chyby nedělají nás! Chyby nám nesou poznání a zkušenost.
“ Po emoční operaci se budeme cítit a vypadat mladší.“
Psycho-kybernetika; dr. Maxwell Maltz

Sorry, the comment form is closed at this time.