mmm

onSchedule

Title Image
Vaše projekty Jaké problémy lze řešit

Co je psychoterapie?

„Žádný přístup, který se opírá pouze o vědomosti, o výcvik, o přijetí něčeho, co se vyučuje, není k užitku.“  .. profesor Carl Rogers, vědec, klinický psycholog a psychoterapeut

Terapie je společný proces.

Aby byl výsledek terapie úspěšný, je nezbytné zapojení klienta.

Prvním krokem je ochota a touha ve svém životě provést změnu a posun.

Moje práce je motivovat a provázet. Uvádět klienta do světa myšlenek, emocí a nálad, a to v podobě pravdivého a srdečného vztahu.

Každý máme v sobě hnací sílu, schopnosti a talent.

Být u probuzení do této lidské přirozenosti, je pro mě radostí a velkou ctí.

 

Terapie je pro klienty tvořivý proces, vždyť život je umění.

Je to proces, jímž klient v terapeutickém vztahu roste a mění se.

Provázím klienty k objevení své přirozenosti, přijmutí se, k vyššímu sjednocení, k odhalení svého skutečného JÁ.

Klient ví, co ho bolí, kterým směrem se má vydat, které problémy jsou zásadní, které zážitky jsou hluboce pohřbeny.

Součástí terapie je meditace

Meditace není soustředění, ale uvolnění, zastavení.

Rozum přemýšlí a tělo pracuje. Každá činnost vyžaduje energii.

Uvolnění znamená, že si dovolíme klesnout do stavu, kdy nic neděláme, protože pokud něco děláme, napětí nezmizí.

Zastavení veškeré vnitřní a vnější činnosti.

 

K jakým změnám dochází a jaký efekt  má psychoterapie?

Klient se stává pravdivý, spokojený a víc zapojený do svého života,

sám si sebe váží, je víc sebevědomější, schopný si zvolit vlastní směr, zralejší.

Svobodně a beze strachu přijímá důvěru ve vlastní organismus.

Stává se zdravou a dobře fungující osobností.

Jaké problémy/ projekty lze řešit na psychoterapiích?

  • vlastní obavy
  • tíživé, neodbytné myšlenky
  • tragické pocity
  • ztráta odvahy

Strach, úzkost, stres, nízké sebevědomí, zármutek, nenávist, zloba, beznaděj, vztek, pocity viny, pochybnosti, neklid, zoufalství, panické stavy, žárlivost

Problémy / projekty:

  • ve vztazích – rozvod, rozchod, nedorozumění, nevěra, manipulace, smrt blízkého
  • s rodičovstvím – nedorozumění s dětmi
  • se zdravím – psychické a fyzické problémy při nemoci, neplodnost, menopauza

Diagnostické hodnocení – anorexie, bulimie, deprese, neurotické poruchy, fóbie, závislosti, syndrom vyhoření

  • v práci, zaměstnání – strach, vyčerpání, neúspěch, finanční problémy, výpověď
  • se smyslem života – talenty, životní poslání
m