mmm

onSchedule

Test – Stresová zátěž

Home  /  Test – Stresová zátěž

Situaci kdy jakákoliv překážka znemožní člověku dosažení cíle, označujeme jako frustraci. Frustrace tedy vyjadřuje blokování dosaženého cíle. Může být buď dočasná, nebo trvalá a projevuje se u člověka jako stav ohrožení, omezení, znemožnění, ztráty. Nejčastější reakcí na frustraci je agrese.

Stres (zátěž) je naopak míra všech obtíží a překážek života. Vyjadřuje vlastně masivní frustraci.

T. H. Holmes a R. H. Rahe (1967) vytvořili tabulku stresových životních událostí. Ke každé z nich přiřadili počet bodů odpovídající s tím spojené zátěži. Zdůraznili: „Zátěží nejsou jen tragédie a nepříjemnosti. Negativní dopad na člověka mají i úspěchy, ba i záležitosti považované za ryze kladné i vytoužené.“
Modernější je De Meusova škála z poloviny osmdesátých let 20. století.

Podle součtu bodů (dle aktuálních životních událostí za posledních
12 měsíců zaznamenaných v tabulce) zjistíte míru ohrožení stresovými vlivy:

93
87
85
80
78
77
76
72
64
63
62
61
57
56
56
54
53
52
50
50
49
47
45
44
44
43
42
41
40
39
39
34
33
29
28
28
26
20
19
15

Hodnocení: 0 bodů

Součet bodů za poslední dva roky:

150 – 200 bodů – skupina mírně ohrožená stresovými vlivy

200 – 300 bodů – skupina ohrožená stresovými vlivy

nad 300 bodů – výrazně riziková skupina.