mmm

onSchedule

Blog

Home  /  Nezařazené   /  Emoční jizvy nepříznivě ovlivňují obraz našeho já

Emoční jizvy nepříznivě ovlivňují obraz našeho já

Zranění našeho ega vedou k vytváření zjizveného obrazu našeho já – obrazu člověka, kterého nikdo nemá rád a který si nerozumí s lidmi ve svém světě.
Emoční jizvy nám nedovolují žít tvůrčím životem, brání nám stát se „naplněným člověkem“, což by mělo být cílem každého člověka. Není to něco, s čím se rodíme, nýbrž něco, čeho musíme dosáhnout.
Naplněný člověk má tyto vlastnosti:
1. Považuje se za schopného a oblíbeného člověka.
2. Přijímá sáme sebe takového, jaký je.
3. Cítí sounáležitost s druhými.
4. Má hodně vědomostí.
Citově zraněný člověk má špatnou představu nejen o sobě, ale také o světě, v němž žije. Jeho vztahy k druhým lidem nejsou založeny na dávání a přijímání, nýbrž na překonávání, zápasení a neustálé obraně. Takový člověk není schopen být laskavý ani k druhým, ani k sobě. Proto je nespokojený, agresivní a osamělý.
Psychokybernetika – doktor Maxwell Maltz
V příštím příspěvku bude: Jak odstranit staré emoční jizvy.

Sorry, the comment form is closed at this time.