mmm

onSchedule

Blog

Home  /  Nezařazené   /  NIKDO NENÍ PODŘAZENÝ

NIKDO NENÍ PODŘAZENÝ

Lidé mohou být v různých prostorech, ale nikdo není podřazený a nikdo není nadřazený. Všichni jsou stvořeni z téže látky. Patříme té samé existenci, naše kořeny jsou vyživovány tou samou existencí.
Existence nedělá rozdíly, žádnou diskriminaci mezi hříšníky a svatými. Proto zde není nikdo podřazený a nikdo nadřazený. Přirozeně, zničením tohoto komplexu nadřazenosti a podřazenosti odstraňujeme samotnou příležitost pro jakýkoli druh fašistické mentality, fašistické osobnosti.
Pouze jasná vize rozptyluje všechnu temnotu, ze které se rodí všechna strašidla. Jestli jsi muž nebo žena, jestli jsi bílý nebo černý, je to jedno, nikdo si toho dokonce ani nevšimne. Stačí, že jsme lidské bytosti. Je naší svobodou vybrat si svůj vlastní životní styl; je naším základním právem, jak chceme rozkvést. Ti, kteří nás milují, mohou pomoci pečovat o zahrádku, ve které vyrůstáme – zavlažovat naše kořeny, zalévat svou vřelostí.
Bylo vědecky dokázáno, že i květiny vědí, kdo jsou jejich přátelé a kdo jejich nepřátelé. Vyvinuli něco jako kardiogram, který je připevněn ke stromu, a pokud člověk přijde s myšlenkou uřezat větev stromu nebo vyvrátit strom z kořenů – má jen tuto myšlenku – graf, který tvoří kardiogram, začne náhle vibrovat. Ztrácí rytmus, který měl…
Můžeme pozorovat, jak strom dokáže pociťovat strach.
A pamatujme si, že strom má telepatické schopnosti; jinak by se nemohl dozvědět o myšlence v hlavě člověka. On nic neučinil – viditelně se nic nestalo. A ve chvíli, když přišel zahardník se svou láskou, se svou vřelostí, graf se náhle velmi zharmonizoval. Teď už se strom nebojí, strom je nesmírně blažený.
Teplo lásky není jen poetický jev. Je to skutečnost ohromného významu. Teď budou květiny větší, ovoce šťavnatější, strom bude reagovat. Kromě člověka není v celé této existenci větší nevděk. Strom nedokáže dát více – nemůže dát peníze, nemůže dát zlato, ale milujícímu srdci může dát krásné květiny, velké jak jen to půjde. Může dát šťavnatější ovoce. Láska nebyla nikdy považována za jídlo, ale je to velmi jemná forma jídla. Nyní psychologové došli k závěru, že pokud dítě dostane vše nezbytné – všechny chemické prvky, všechny hormony, jídlo, cvičení, čerstvý vzduch, odpočinek, vše, co je nezbytné pro život, přesto ve třech až šesti měsících zemře, pokud s ním nebude někdo, z koho vyzařuje láska. Bude cítit, že život bez lásky nemá smysl, prostě se sevře a umře.
A v tisících laboratořích po celém světě zemřelo při podobných pokusech mnoho zvířat!

Sorry, the comment form is closed at this time.