mmm

onSchedule

Blog

Home  /  Nezařazené   /  Myšlenky

Myšlenky

Myšlenka je rychlá, lehká a pohyblivá forma energie. Projevuje se okamžitě na rozdíl od hustších forem, jako je třeba hmota.
Když něco chceme udělat, nejdříve to vytvoříme ve formě myšlenky. Myšlenka nebo idea vždycky předchází realizaci. „Myslím, že uvařím večeři…“ je myšlenka, která předchází uvaření večeře. „Chci nové šaty,“ je idea, která předchází jejich koupi. „Chci jiné zaměstnání,“ předchází jeho nalezení atd.
Malíř má nejdříve ideu nebo inspiraci a teprve pak vytvoří obraz. Stavitel má nejdříve plán a pak teprve postaví dům.
Myšlenka je jako plán; vytváří představu formy, která pak magnetizuje a řídí hmotnou energii, aby tuto formu naplnila a nakonec projevila v hmotné rovině. Týž princip platí, i když se nějakou ideu nesnažíme přímo realizovat. Samotný fakt, že máme na mysli nějakou myšlenku, je energie, která má tendenci takovou formu přitahovat a vytvářet na hmotné úrovni. Jestliže neustále přemýšlíme o nemoci, nakonec onemocníme. Věříte-li, že jste krásní, nakonec se krásnými stanete.

Sorry, the comment form is closed at this time.