mmm

onSchedule

Blog

Home  /  Nezařazené   /  JE TŘEBA VYMANIT SE Z PASTI POCITŮ VINY, ODSUZOVÁNÍ A VYČÍTÁNÍ

JE TŘEBA VYMANIT SE Z PASTI POCITŮ VINY, ODSUZOVÁNÍ A VYČÍTÁNÍ

Cítí-li někdo jako dítě nebo dospělý, že ho odsuzují a obviňují, brzdí ho to ve vývoji.
Bez základního pocitu citového bezpečí, na němž se buduje sebedůvěra, člověk jen opakuje to, co se (špatně) naučí.
Je třeba dívat se na sebe správně.
Přijímá-li člověk, ať je dítě, nebo dospělý, takový, jaký je, tím, že uznává své meze a své slabiny, je už na cestě k proměně.
Zatímco obviňování odsuzuje, přijímání osvobozuje.
Zbavit se minulosti – B.Rancourt

Sorry, the comment form is closed at this time.